Wynagrodzenie

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie. Staram się z góry jasno i precyzyjnie określić zasady wynagrodzenia za każdą ze spraw, której się podejmę.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie na drodze negocjacji z klientem i jest uzależniona od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także przewidywanego nakładu pracy i koniecznych do poniesienia kosztów.

W przypadku obsługi prawnej przedsiębiorców możliwe jest z jednej strony wynagrodzenie ryczałtowe ale także wynagrodzenie uzależnione od ilości faktycznie wykonanej pracy rozliczane czy to godzinowo czy według stawek przyjętych za określone czynności.

Adwokat Jelenia Góra Wynagrodzenie

Najnowsze artykuły

 KONTAKT