Prawo cywilne

Czy testament sporządzony ręcznie jest ważny?

rzepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość sporządzenia testamentu pismem ręcznym, który nazywany jest też testamentem holograficznym. Testament taki, aby był ważny, musi spełniać […]

DETAIL

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

półka z ograniczoną odpowiedzialnością (z. o.o.) posiada osobowość prawną, jest zatem podmiotem funkcjonującym niezależnie od swoich udziałowców. Oznacza to między innymi, że […]

DETAIL