odpowiedzialność zarządu

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

półka z ograniczoną odpowiedzialnością (z. o.o.) posiada osobowość prawną, jest zatem podmiotem funkcjonującym niezależnie od swoich udziałowców. Oznacza to między innymi, że […]

DETAIL