potrącenia z wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

odeks pracy precyzyjnie reguluje w jakich przypadkach pracodawca może dokonywać potrąceń z wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia za pracę – określa się rodzaje należności […]

DETAIL