testament

Czy testament sporządzony ręcznie jest ważny?

rzepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość sporządzenia testamentu pismem ręcznym, który nazywany jest też testamentem holograficznym. Testament taki, aby był ważny, musi spełniać […]

DETAIL